Tovan Thåst - Barnambassadör - Visitkort

Några ord, för barnens bästa, från mina fina kolleger:


Hon föddes i ett tält. Och kom att förändra Sverige.

Katarina Taikon föddes 1932 och växte upp i ett Sverige där romer levde ett kringvandrande liv och utsattes för stark diskriminering. En tid med skallmätningar, rasbiologiskt tänkande och tvångssteriliseringar.
Läs mer!