Alla har haft en , det är ett som är säkert. Det är ju något som alla människor kan skriva under på. Barndomen är ju något vi inte kan komma i från, hur gärna vi än skulle vilja det. Därför tycker jag att det är mycket märkligt att det är just barnen och därmed deras barndom som vi ständigt försämrar vilkoren för. Nedskärningar i välfärden drabbar oftast barnen först. Hur kan det komma sig? Jag menar; en person som har haft en vidrig barndom önskar väl inte andra barn en motsvarande uppväxt? Och en person som har haft en bra barndom önskar väl alla andra barn detsamma? Därför borde alla kämpa för barnens rättigheter. Varför skall man då kämpa för barnens bästa? Svaret är självklart; därför att barn tillhör de svagaste i samhället. Barn är en . Barn är människor utan . Barn är beroende. Beroende av ditt, mitt och andra människors sunda förnuft. Så var förnuftig – ge barnen en röst. Stöd Barnbandet!

Tips; läs FN:s konvention om Barnets rättigheter