Tovan debatterar i Aftonbladet

Tovan debatterar i Aftonbladet

Sverige och svenskarna går till val. Du väljer hur vårt land ska formas och vilka som ska styra det. Du har makt. Du har ett val. Du har rösträtt. Innan du lägger den rösten, eller du kanske till och med överväger att inte rösta, så vill jag att du noga tänker på framtiden för alla de svenskar som inte får rösta. De två miljoner barn som inte själva kan välja att påverka sin egen framtid. Utan som är helt beroende av ditt och mitt sunda förnuft. Rösta för deras skull. Lägg din röst på ett parti som aktivt arbetar för barnens bästa. Ett parti som vill att FN:s barnkonvention bli svensk lag. Ett parti som vågar vägra nedskärningar för de mest utsatta i vårt samhälle. Barnen behöver dig. Ta ditt ansvar – rösta för dem!

Tovan Thåst
Barnrättsambassadör