Varför certifiering av choklad?

Varför finns det produkter på vår svenska livsmedelsmarknad som strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter? Och varför ska vi behöva välja dyra organisationers certifierade produkter? Det borde vara en självklarhet att, i ett välupplyst land som Sverige, slippa köpa produkter som strider mot de mänskliga rättigheterna.
Alla chokladproducenter i Sverige borde självklart sälja choklad som garanterar nolltolerans gällande barntrafficking. Därtill borde alla chokladprodukter som importeras till landet självklart följa Barnkonventionen.

Konventionen är underskriven och ratificerad av alla länder, förutom av Somalia och USA. Det borde betyda att choklad inte kan tillverkas med hjälp av barnarbetare. Men enligt Swedwatch finns det fortfarande omkring 600.000 barn i arbete på kakaoplantager på Elfenbenskusten och i Ghana. Något som borde vara förkastligt då såväl kakaoproducerande som chokladtillverkande länder lovat följa detta livsviktiga dokument.Förändring kan ta tid, vara jobbig och ibland kännas omöjlig. Men sedan 1989 har världen ett gemensamt verktyg för att säkra barnens rättigheter. Varför inte använda det fullt ut? Det är hög tid att göra barnens röster hörda. Gör FN:s barnkonvention till svensk lag!

Anna-Sofia Winroth, författare och kakaoplantageägare
Tovan Thåst, barnrättsambassadör

Tips; gör Barnkonventionen till svensk lag!