Det är inte ofta som jag blir riktigt . Men det blev jag i dag. Kolla in den här (klicka här), så förstår ni mig. Enligt Statistiska Centralbyrån, , är det fortfarande bara jag som har tilltalsnamnet . Däremot finns det hela tre personer som har det som andranamn. Kanske man skulle flytta ”hem” till , , eller . Det påvisas ju trots allt, i en ny studie, att omotiverat många, rent statistiskt, bosätter sig i städer eller skaffar hus på där namnet i någon mån överensstämmer med personnamnet. Då så, låt oss ta alla fyra!

Tips; köp den ej. Bär den icke. Ty är inget jag förordar eller vill insjukna i.