Påve Franciskus besökte Manilla på Filippinerna och fick den svåraste fråga av en tolvårig flicka, som gråtande frågade hur Gud kan tillåta att barn överges av sina föräldrar och tvingas in i prostitution. Frågan fick påven att stanna upp och krama henne.

Mitt älskade Filippinerna. Kloka barn ställer självklara frågor. Vi vuxna kan svara på dem genom att agera. Du och jag kan förbättra deras livssituation! En biståndsresa och mötet med gatubarnen i Manilla förändrade mitt liv för alltid. Elva fadderbarn har jag varit med om att ge skolgång. Utbildning är en god väg till arbete, självförsörjning och liv.

Tips; bli Världsförälder på Unicef. Och läs om påvebesöket på SVT:s webb.