Jag är Google. Du är Google. Vi är Google. Tillsammans kan vi googla. Efter sanningen?

Tips; låt oss googla med förnuft.