Nog är det . Inte bara på min , nej även ute i vår . Jag sörjer och lider med det . högsta ledare, av , är död. var en man värd all respekt. Jag fick aldrig förmånen att själv träffa honom. Däremot har jag mött hans varma församling och kyrka i , den församling som han en gång började i på sin väg mot det ärofulla och ansvarstyngda uppdraget som patriark. Tack för allt, Alexij! Vila i , min broder.

tänd ett för för patriarken och tänk på våra och i .