Till alla barn: Jag har rätt att trivas och bli vänligt behandlad.  Det betyder att ingen får skratta åt mig när jag menar allvar, eller såra mig. Jag har rätt att vara precis som jag är. Det betyder att ingen får håna och reta mig därför att jag är: Svart eller vit – tjock eller mager, lång eller kort – pojke eller flicka. Jag har rätt att känna mig trygg. Det betyder att ingen får slå eller sparka mig, nypa eller knuffa mig, eller göra mig illa på något annat sätt. Jag har rätt att lyssna och att göra mig hörd. Det betyder att ingen får skrika och tjuta, bullra och väsnas. Jag har rätt att pröva vad jag duger till. Det betyder att jag får säga vad jag känner, tänker och menar utan att bli avbruten eller tillrättavisad.

Tips; låt så ske. Amen!